Histeroskopia Warszawa (HSC)

Histeroskopia to oglądanie macicy. Badanie diagnostyczne, które można połączyć z zabiegiem leczniczym, chirurgicznym. Pozwala ocenić stan endometrium a także umożliwia usunięcie stwierdzonych zmian rozrostowych w kanale szyjki i/lub w jamie macicy. Jedną z jej głównych zalet jest fakt, iż pozwala na dokładną diagnostykę bez konieczności wykonywania operacji połączonej z otwarciem powłok brzusznych i nacięciem ścian macicy.

Wprowadzenie do użytku histeroskopów o różnej średnicy sprawiło, że prosta ocena wnętrza macicy może być wykonana podczas pierwszego badania ginekologicznego np. w ambulatorium. Zabieg ten nie wymaga znieczulenia ogólnego pacjentki. Dopiero histeroskopowe zabiegi chirurgiczne typu usunięcie zrostów Ashermana, pobieranie wycinków do oceny histopatologicznej z miejsc podejrzanych o rozrosty neoplastyczne, ablacja (usunięcie) endometrium, rozcinanie zarośniętej macicy, usuwanie ciała obcego lub uszypułowanych mięśniaków wymaga użycia histeroskopów operacyjnych. Mają one większą średnicę co sprawia, że możliwe jest przez nie wprowadzać narzędzia chirurgiczne do wnętrza macicy. Te operacje wymagają znieczulenia ogólnego pacjentki oraz jej przygotowania do zabiegu.

Przygotowanie do zabiegu zależy od wskazania do jego wykonania. Kobiety badane histeroskopowo z powodu niepłodności zabieg mają wykonywany w pierwszej fazie cyklu (przed owulacją), po ocenie bakteriologicznej flory kanału szyjki macicy. Obecność stanu zapalnego jest przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu, który można wykonać po wyleczeniu infekcji. Podobne zasady obowiązują, gdy usuwamy mięśniaki lub zrosty Ashermana.

Kobiety z krwawieniami acyklicznymi HSC mają wykonaną bez względu na fazę cyklu. Bowiem pomimo krwawienia istnieje możliwość ewakuacji wydzieliny i uzyskania zadawalającej widoczności do oceny zmian we wnętrzu i wykonania zabiegu mikrochirurgicznego.

Choroby przewlekłe związane z zaburzeniem krzepnięcia są względnym p/wskazaniem, gdyż w osłonie leków specjalistycznych często udaje się zabieg ten wykonać. Zaś każdy stan zapalny w pochwie, przebiegający z obecnością ropnej wydzieliny uniemożliwia wykonanie badania ze względu na możliwość rozszerzenia stanu zapalnego na macicę a nawet narządy miednicy. Ciąża i brak zgody na badanie to także powody od odstąpienia od wykonania HSC.

Przygotowanie do HSC. Pacjentkom z negatywnym wynikiem bakteriologicznym materiału pochodzącego z okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki macicy zaleca się przestrzegać postu i odstąpienia od żucia gumy przez 6 godzin przed zaplanowanym znieczuleniem ogólnym.

Podczas zabiegu należy odseparować ściany macicy: przednią i tylna co wykonuje się z użyciem różnych mediów. Dwutlenek węgla wprowadza się do macicy osiągając ciśnienie od 40-80 mmHg. Inną metoda jest użycie płynu o wysokiej masie cząsteczkowej jakim jest 32% roztwór Dextranu o masie 70 000 Da podawany jest do macicy w ilości ok 100 ml. Zaletą dekstranu jest jego niska mieszalność ze krwią, dobra transmisja światła i prostota wykonania. Wadą tego medium są odczyny alergiczne. Najczęściej stosowanym medium jest fizjologiczny roztwór 0,9% soli. Zaletami tego medium są łatwa dostępność, niski koszt i fizjologiczna reabsorpcja na poziomie otrzewnowym. Wadą płynów o niskiej masie molekularnej jest ich większa mieszalność z krwią oraz potrzeba ciągłego wlewu w celu utrzymania stałego rozdzielenia ścian jamy macicy.

Dobre obrazy wideoendoskospowe zapewnia źródło zimnego światła z lamp xenonowych (zwykle 175 W). Najlepszy obraz zapewniony jest przez nowoczesne kamery o wysokiej rozdzielczości (HD), które oferują obraz o dużej ostrości oraz niemal niezmienionym kolorze w stosunku do jakości rzeczywistej.

Powikłania HSC występują bardzo rzadko i są następstwem przede wszystkim zaburzeń statyki narządu. Co zdarza się u kobiet po przebytych licznych stanach zapalnych, gdy powstają zrosty pozapalne w macicy i miednicy małej. Ponadto nieprawidłowo rozpoznane położenie macicy zwłaszcza jej tyłozgięcie i/lub tyłopochylenie są powodem trudności w założeniu histeroskopu. Takie odmienności anatomiczne mogą być powodem perforacji ściany macicy. Wystąpienie odczynów alergicznych związanych z użytym medium do rozdzielenia ścian macicy zdarza się, lecz niezmiernie rzadko. Występuje po użyciu 32% Dextranu, dlatego przed jego zaplanowanym użyciem wykonuje się próbę z 15% roztworem Dextranu. Jeśli brak jest reakcji ogólnej może być bezpiecznie użyty do HSC.

Histroskopia może być wykonywana u dziewczynek bez uszkodzenia błony dziewiczej, wykonywana dla oceny efektu radioterapii u kobiet napromienianych z powodu nowotworów macicy nie mogących być operowanymi czy też u kobiet z wadami pochwy. Badanie HSC wykonuje się używając odpowiednio dobrany sprzęt co pozwala uzyskać rzetelną ocenę zmian we wnętrzu macicy oraz ich weryfikacje lub usunięcie bez potrzeby chirurgicznego usunięcia całej macicy.

Histeroskopię w Polsce wykonuję od 1982 r. Byłam jednym z pierwszych lekarzy diagnozując trudne przypadki raka trzonu macicy i przywracając płodność kobietom. Obecnie w swoim gabinecie wykonuję histeroskopię zarówno diagnostyczną jak i leczniczą.

Zwykle umawiam się z pacjentkami w terminach dla nich dogodnych jednak piątki są najczęściej preferowane. Najczęściej HSC wykonuję w celu ustalenia przyczyn niepłodności oraz gdy stwierdzane są zmiany rozrostowe w macicy.

Jeśli pragniesz zostać matką i nie znasz powodów swych trudności w zajściu w ciążę zapraszam. Jeśli występują dyskretne plamienia lub krwotoczne miesiączki, stwierdzono w macicy nieprawidłowy przerost śluzówki nie czekaj, nie denerwuj się, nie bój się pomogłam wielu kobietom mogę pomóc także i Tobie!